Articles

See also : List of publications

Downloads:
Download 1: (English) Literary paradigm
Download 2: (English) The structural and numerical perfection of Job 31
Download 3: (Dutch) Het portret van David en de compositie van de boeken Samuël (VU bijdrage)
Download 4: (Dutch) Inleiding over poëzie

For reading the PDF files you need Acrobat Reader. You can download it here.
De PDF's zijn te openen met Acrobat Reader.

Laatste nieuws
Een selectie van artikelen is beschikbaar op deze site, waarvan een deel in Engels en een deel in Nederlands.

» Ga naar Artikelen
Copyright 2016 Fokkelman Advies. All Rights Reserved.